Thursday, June 23, 2011

حكم ارتداد خامنه ای توسط آیت الله خزعلی و مصباح یزدی


در 27 شهریور ماه سال 1360 80 تن از نیروهای مجاهدین خلق در زندان اوین اعدام شدند.
در میان این اعدامیان نیز  حبیب الله آشوری ، طلبه ی جوان شیعه ی مشهدی و از یاران سابق خامنه ای رهبر ایران مشاهده میشد.
حبیب الله آشوری حکم اعدامش بدلیل صدور حکم ارتدادش توسط آیت الله خزعلی و مصباح یزدی اجرا شد.
داستان از این قرار بود ، حبیب الله آشوری کتابی داشت به نام توحید آشوری ، مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی میگوید :
"کتاب توحید آشوری در قطع جیبی و با کیفیتی بسیار نازل منتشر شد، همان روزها پدر آن را مطالعه و 13 اشکال از آن گرفتند که به استناد آن اشکالات نویسنده کتاب را مرتد می دانستند !
آشوری برای دفاع از خود به محضر آیت الله خزعلی می رسد، با شور و هیجان از عقاید خود دفاع می کند، حاصل آن جلسه این است که پس از خروج او از منزل، پدر می فرمایند:
!«استکان چای او را آب بکشید، او مرتد و نجس است»
نقلاب پیروز شد و آشوری به زندان افتاد، استغاثه نزدیکان و مخالفت شهیدبهشتی مؤثر واقع نشد، آقای خامنه ای هم برایش کاری نکرد.  یک روز مرحوم لاجوردی از اوین تلفن زد، نظر پدر را در مورد کتاب توحید و آشوری می خواست.
پدر مثل همیشه گفت:  این توحید، عین کفر است و نویسنده کتاب مرتد است!
لاجوردی، آن سوی خط تلفن را روی اسپیکر گذاشته بوده و آشوری نیز این نظر را می شنود. لاجوردی مثل این سؤال و جواب از آیت الله مصباح یزدی هم انجام می دهد. این دو سؤال و جواب تلفنی، ملاک صدور حکم ارتداد آشوری توسظ لاجوردی و منجر به اعدام وی می شود! این در حالی است که حضرات آیات نمی دانستند این نظر فقهی آنان به اعدام یک طلبه جوان می انجامد ! "
رابطه ی میان این طلبه ی جوان اعدامی و خامنه ای رهبر کنونی ایران چیست؟؟
احمد قابل که خود اهل مشهد است ، در نامه ای به رهبر ایران نوشته بود و در سالهای اخیر منتشر شد   مینویسد :
"وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و ناموفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری ( پیش از پیروزی انقلاب )، سخن اصلی شما این بود که « مطالب کتاب توحید از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده‌است ». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟ یکی شایسته گور باشد و دیگری شایسته رهبری نظام اسلامی."

http://www.islamworldnews.com/fa/view-special.php?spid=1

No comments:

Post a Comment